Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nı 4 Haziran Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa Tekirdağ) yapacak.
4 gündem maddesi ile toplanacak Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nde ayrıca belediyenin ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar ve belediye birimlerinden gelen evraklar görüşülerek karara
bağlanacak.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI GÜNDEMİ
1-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi Dobramika Caddesi No:11/2 adresinde yapılan incelemede vatandaşın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Kişiye ait ilgili evraklar ve raporlar yazımız ekinde sunulmuş olup, vatandaşımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına mağduriyetinin giderilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2- Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç Mahallesi’nde sahil bölgesinde denize sıfır olan yerlerin içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. Dilekçelere istinaden yapılan inceleme sonucunda;
Topağaç Mahallesi sahil bölgesinde denize sıfır olan imar planlarında park alanı olarak gözüken belediyeye ait yerlerin (Denizhan Sokak Cihankent Sitesi önü denize sıfır olan park alanı ve Dikmen
Sokak üzerinde bulunan denize sıfır olan park alanları) bulunduğu görülmüş olup krokilerde bahse konu yerler işaretlenmiştir. Talepte bulunan bölgenin içkili yer bölgesi kapsamına alınmasında emniyet ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığı” belirtilmiş olup konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
3- 2024 Mali yılında belediyemizce verilecek hizmetlere karşılık alınacak ücretlerle ilgili olarak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Ücrete Tabi İşler Tarifesi” başlıklı 97.maddesine istinaden düzenlenen, Ücrete Tabi İşler Tarifesi Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 372 no’lu kararı ile
kabul edilmiştir. 2024 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifeleri KDV HARİÇ olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2-
Yazı İşleri Müdürlüğü 2.1- Evlendirme Memurluğunca yapılan nikah işlemlerinin (c), (h) ve (ı) maddeleri yeniden revize edilmiş olup konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
4- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 32’nci maddesinde; istinaden Belediyemizde en çok üyeye sahip olan sendika ile memur personele sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme
görüşmelerine başlanması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Volkan NALLAR’ın yetkili kılınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek
karara bağlanması.
5- Belediye Meclisinin Mayıs ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
6- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediye birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Tekirdağ’da trafik uygulaması yapıldı Tekirdağ’da trafik uygulaması yapıldı

Süleymanpaşa Belediye Meclis Toplantısı aynı zamanda canlı olarak Facebook
(https://www.facebook.com/spasatv/) linki üzerinden yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi