“Üniversiteli Aile Desteği” başvuruları başlıyor “Üniversiteli Aile Desteği” başvuruları başlıyor

Murat Gerenli, önemli bir belgeye imza attı. 
Atatürk devrimlerine, cumhuriyetin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlılıktan şeffaflık ve hesap verebilirlikten şehrin imkanlarının adil ve hakça bölüştürülmesine kadar 16 maddeden oluşan “Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi”ne imza atan Gerenli; “Partimizin halkçı belediyecilik anlayışını yansıtan ‘Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi'ni imzaladım. Kimseyi ötekileştirmeden, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla Lüleburgaz'ımıza hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

ÖNEMLİ MADDELER
Halkçı Belediyecilik Taahhütnamesi’nde şu ifadeler yer alıyor:
“Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma, hukukun üstünlüğünü ve Anayasayı daima savunacağıma, çalışkan, dürüst ve adil olacağıma, liyakatten taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma, şehrimin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma, kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma, vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime, istihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağıma, gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma, çevreyi, yeşili ve sürdürebilirliği gözeteceğime, tüm hayatlar değerlidir yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağıma, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğime, bu yaklaşımla kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma, her hesap dönemi sonunda belediyemizin bilançosunu kamuoyuna sunacağıma, halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, mazeret üretmek yerine her koşulda çözüm ve maharet üreteceğime söz veriyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi