BAŞVURU ŞARTLARI
Başvurular öğrenci velisi tarafından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılabiliyor.
Başvuru şartları arasında, öğrencinin velisinin Lüleburgaz’da ikamet etmesi, aktif ön lisans veya lisans öğrencisi olması, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması (yeni kayıt yaptıranlar dahil), devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması, örgün öğretim görmesi, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar alamaz) yer alıyor.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğrenci velisinden istenilen evraklar
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği(Tüm aile bireylerini gösteren tek belge)
İkametgah belgesi.
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler;
Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi –(E DEVLET )(Başvuran evli ise eşinin belgesi ve ailede 18 yaş üstü olan diğer kişiler)
Sigortalı çalışıyor ise maaş bordrosu
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan diğer öğrenciler ile ilgili belgeler;
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru yapan velinin banka hesap bilgilerini içeren belge (IBAN)

Sınır dışı edilecekler Sınır dışı edilecekler

ÖĞRENCİDEN İSTENİLEN EVRAKLAR
Adli Sicil Kaydı
Disiplin cezası almadığına dair belge (öğrenimi devam edenler)
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Burs alıyorsa bursluluk belgesi

Muhabir: Haber Merkezi